מנדי לוי

ילד הפלא מנדי לוי בעל הקול המיוחד, הוציא עד היום את השירים חוצ מי כוד, וזכני לגדל, אם אשכחך וזכרי נא. מוביל בתחום המוסיקה הדתית.