קיי ג'י סי – KGC

KGC הינו הרכב ראפ אשר מורכב משלושה חברים מהעדה האתיופית: ישראל אלמו (Alamo-T), משה טסמה (BazzI-B) ויעקב ירדני (Avesha-G), שלושתם מגיעים מהעיר קריית גת ומשם מגיע שם הלקה אשר פירושו "קריית גת סיטי".

השירים של הלהקה עוסקים לרוב במחאה כנגד היחס שמקבלים חברי העדה האתיופית מהמערכת ומהחברה בארץ, וכן על הרצון לפרוץ ולהביא כבוד לעדה.