תיקון הכללי

מיטב אומני ישראל מבצעים את השירים מתוך התיקון הכללי של הרבי נחמן מאומן